# แรงค์ ชื่อตัวละคร ค่าประสบการณ์ ฆ่า ตาย ฆ่ามอนเตอร์ ฆ่าต่อเนื่อง