LEADER

ผู้เล่นที่มีอันดับคะแนนสูงสุดในเซิร์ฟเวอร์

# แรงค์ ชื่อตัวละคร ค่าประสบการณ์ ฆ่า ตาย ฆ่ามอนเตอร์ ฆ่าต่อเนื่อง