แจ้งปัญหา
โปรดเลือกหัวข้อ
หัวข้อ *
ชื่อไอดีผู้แจ้ง*
รายละเอียด *
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ *
เวลาโดยประมาณ *
หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าเกมส์ ให้แนบไฟล์ lasted.log มาด้วย